6147 Logoschetsen Lotify_DEF_lotify logo without tagline gradient (3)

Bereik nieuwe doelgroepen met een sociale loterij als online fondsenwerving kanaal

Veel goede doelen merken dat het steeds lastiger wordt om donaties te werven en hebben o.a. als doelstelling om te verjongen. Maar hoe en waar ontmoet je elkaar? En hoe bereik je de jongeren? Het antwoord is simpel: online! Zo zien wij digitale loterijen als hét nieuwe kanaal voor fondsenwerving waarmee je ook nog eens een jongere doelgroep aantrekt.

Jongere doelgroep bereiken? Denk niet in traditionele oplossingen.

Waar veel goede doelen zich nog met name op de 60+ doelgroep richten, zijn juist ook steeds meer jongere generaties bereid om een steentje bijdragen aan een betere wereld. Ze zijn idealistisch en maatschappelijk- en milieubewust en vormen daarom een interessante doelgroep voor goede doelen. Maar om deze doelgroep te bereiken is het wel een vereiste om van de traditionele manieren van doneren af te stappen.

Al in 2017 deed Mediaxplain* onderzoek naar donatiegedrag per leeftijd. De uitkomst bevestigd de stelling dat jongeren graag op een andere manier benaderd en betrokken willen worden bij goede doelen:

Uit het onderzoek bleek o.a. dat:

 • Jongeren (18-34 jaar) minder gevoelig zijn voor de face-to-face benadering zoals bij collecteren. Ze geven aan niet per telefoon of op straat benaderd te willen worden.
 • Ze niet graag vastzitten aan hun donatie, slechts 20% doneert via een vaste incasso (t.o.v. 40% van de ouderen).
 • Ze nauwelijks contant geld op zak hebben.
 • Ze het snelst geneigd zijn te doneren wanneer het hen makkelijk wordt gemaakt, zoals met iDeal of betalen via een SMS.

Dat gevers minder loyaal zijn, blijkt ook uit het tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland. Het percentage Nederlanders dat elk jaar een vast bedrag overmaakt naar goede doelen is al een aantal jaar aan het dalen. Het aantal incidentele gevers neemt juist toe.

In een interview met de Volkskrant zegt Margreet Plug, directeur bij Goede Doelen Nederland:

“Voor onze leden is het lastiger om nieuwe donateurs voor langere tijd aan zich te binden. Met name de jongere generatie wil anders betrokken worden en anders verbonden zijn met maatschappelijke doelen. Steun aan goede doelen wordt daardoor vluchtiger met eenmalige bijdragen, gerichter aan een concreet project en actiever door zelf te sporten of crowdfunding te organiseren.”

Loterijen voor de nieuwe generatie

Maar hoe gaat fundraising anno 2024? In 2021 zagen we de digitale collecte en ‘Tikkies’ voor goede doelen al tot ‘het nieuwe normaal’ toetreden. Maar inmiddels vinden ook loterijen steeds meer volledig digitaal plaats. Een hippe website die makkelijk te delen is via social media en WhatsApp vervangt het (vriendelijk noch dringende) beroep te moeten doen op vrijwilligers om langs de deuren te gaan en loten te verkopen. Bovendien kunnen marketeers van de nieuwe generatie hier ook meteen een digitale campagne omheen bouwen waardoor het toch wel stoffige imago van loterijen verdwijnt. Zo trek je met een sociale loterij nieuwe, jongere doelgroepen aan.

Met het organiseren van een sociale loterij:

 • Hoef je mensen niet telefonisch ‘lastig te vallen’ of op straat aan te spreken, maar is 1 WhatsApp-bericht genoeg.
 • Verplicht je niemand tot langdurige abonnementsvormen. Je kunt eenmalig meespelen.
 • Afrekenen gaat gemakkelijk via iDeal, er komt geen contact geld aan te pas.

Social media als promotiekanaal

Doordat je snel en eenvoudig online loten kunt kopen, link je rechtstreeks door vanuit kanalen als social media, e-mail en WhatsApp. Onder de klanten van Lotify zien we een kleine groep vooruitstrevende goede doelen die steeds vaker ook advertentiecampagnes via social media onderdeel maken van hun promotieplan. We zien dat dit ook echt bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen. Hier kunnen de meeste goede doelen nog veel meer uithalen om ook de jongere doelgroep te bereiken en te betrekken.

Een andere tip is dat deze groep gevoelig is voor invloed van buitenaf en voor sociale druk: zij willen niet achterblijven bij hun vrienden. Als zij zich inzetten voor de maatschappij, laten ze dit het liefst ook aan hun vrienden en volgers zien op social media. Herinner je je bijvoorbeeld de ice bucket challenge nog? Waar via social media wereldwijd filmpjes werden verspreid van mensen die een emmer met ijs over zichzelf heen gooiden om aandacht te vragen voor stichting ALS. Je maakt jouw loterij helemaal 2024-proof als je er voor zorgt dat deelnemers na aankoop van hun lot een deelbare badge, GIFJE, of animatie ontvangen die zij kunnen delen via bijvoorbeeld Instagram Stories.

Bron: Facebook. Een voorbeeld uit de succesvolle social media campagne van de Hartstichting Loterij, 2021

 

Uitbouwen van het sponsor netwerk

Een loterij valt of staat met een gewild prijzenpakket. Zorg ook op dit gebied dat je rekening houdt met verschillende doelgroepen. Misschien trek je ineens automatisch een jongere doelgroep aan door het beschikbaar stellen van een super populaire prijs onder jongeren! Benader sponsoren of zij een prijs beschikbaar willen stellen. Biedt hen ook echt een podium binnen de loterij. Voor de sponsor zal dit ook ten goede komen van zijn/haar imago omdat merken ook graag hun goodwill laten zien.  

Daarnaast is het sterk om aan de lotkopers uit te leggen dat de prijzen gesponsord zijn en deze dus niet uit de zak van het goede doel worden betaald. Zo zorg je voor maximale impact.

Hoe zit het met kannibalisatie?

Eén van de doelstellingen van de loterij is het aantrekken van een nieuwe doelgroep. Het zou kunnen dat je misschien nog bang bent voor een kannibaliserend effect met de andere fondsenwervende activiteiten. Toch zien we bij de goede doelen waar wij mee samenwerken slechts een gemiddelde van +/- 10% doublure. Dit zijn dus mensen die zowel bekend zijn als machtiger als aanvullend meespelen met de loterij. Daarnaast is een loterij juist ook een laagdrempelige propositie om te communiceren naar inactieve (slapende) donateurs.

Fundraising d.m.v. sociale loterijen

Het doel van Lotify is om op grote én kleine schaal iets bij te dragen aan de maatschappij. Wij noemen het ‘social impact’ maken. We hebben onze (juridische) kennis van de loterijwereld gecombineerd met de techniek en daaruit is Lotify ontstaan. Een onafhankelijk online service platform die bijna alles wat er bij het organiseren van een loterij komt kijken faciliteert. Zelf eenvoudig een website stylen, prijzenpakket beheren, eerlijke winnaars trekken en ook het waarborgen van van wet- en regelgeving rondom loterijen (zoals vergunning en privacyvoorwaarden), overal is over nagedacht. Alles is digitaal, dus loten worden per mail uitgegeven en de loterij is gemakkelijk te delen via WhatsApp, QR-codes, social media kanalen, nieuwsbrief etc.

We streven altijd naar de hoogste afdracht

Kosten die gemaakt worden voor de vergunning, eventuele notaris, prijzenpakket, marketing en Lotify fee mogen op maximaal 60% uitkomen, zodat er minimaal 40% wordt afgedragen aan het goede doel. Echter uit ervaring blijkt de afdracht vaak neer te komen op 80%! Dit is afhankelijk van een aantal factoren:

 1. Omzet, wat weer afhankelijk is van de promotie, de lotprijs, het type doel, etc.;
 2. Sponsoring van het prijzenpakket, een mooie hoofdprijs kost meer, maar levert vaak ook meer op;
 3. Het al dan niet gebruik maken van een notaris;
 4. De diensten die worden afgenomen bij Lotify. Kosten hangen bijvoorbeeld af van de looptijd, services, custom opties, aantal gebruikers, etc. We maken hiervoor een offerte op maat.

 

Wil je hier meer over weten? Neem contact op!